Yönetim Sistemleri

  1. Ana sayfa
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Yönetim Sistemleri

Lojistik sektöründeki tecrübemiz ışığında yıllar içerisinde gelişen organizasyonel yapımızı sürdürülebilir bir yönetişim modeli ile destekliyor, paydaşlarımızdan aldığımız geribildirimlerin etkinliğini artıracak iletişim mekanizmaları oluşturuyoruz. Stratejik Planlama sürecimiz ile ÖZ-TRANS’ın vizyonunu günlük operasyonel hedeflere kadar indirgeyerek, stratejiyi tüm çalışanların önemli bir işi haline getiriyoruz.

Kurumsal bir lojistik şirketi olarak uluslararası standartlara uygun Entegre Yönetim Sistemlerimiz sayesinde stratejimiz ve stratejimize uyumlu ölçülebilir hedefler ile süreçlerimizi yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik Yönetimi modelimiz vasıtasıyla sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik alanlardaki performansımızı geliştirerek, işimizin geleceğini garanti altına alıyoruz.